Jak zostać lekarzem?

Jak zostać lekarzem?

Bycie lekarzem to nie tylko praca, ale misja i powołanie. Zawód ten cieszy się w społeczeństwie ogromnym  zaufaniem, ponieważ to właśnie lekarze najczęściej decydują o naszym zdrowiu, a czasem i nawet życiu. Droga prowadząca do uzyskania prawa do wykonywania zawodu jest długa i pełna wyrzeczeń. Czy każdy może zostać lekarzem? Jak wygląda ten proces?

Jak wiadomo, nie szata zdobi człowieka. W tym przypadku fartuch medyczny nie wystarczy, by zostać lekarzem. Na samym początku wyboru musisz zdecydować, w którym kierunku będziesz się kształcić. Jednakże późniejszy wybór specjalizacji nie oznacza ograniczenia nauki tylko w tej dziedzinie.  Lekarz musisz posiadać  szereg umiejętności, wszechstronną medyczną wiedzę i umieć ją praktykować nawet pod presją czasu.

 

Podjęcie decyzji o  nauce w jednej ze szkół medycznych wiąże się z kilkuletnią, nieprzerwaną nauką. Studia na uczelniach medycznych są jednolite i trwają 6 lat, a uczniowie podczas ich trwania nabywają wiedzę z zakresu biologii, fizyki i chemii. Ich ukończenie nie jest jednoznaczne z możnością wykonywania zawodu. Na tym etapie przyszli medycy uzyskują ograniczone prawo do wykonywania zawodu, a po uzyskaniu go, mają obowiązek odbycia 13-misięcznego stażu lekarskiego w jednej z placówek zdrowia. Po tym czasie zobowiązani są napisać egzamin, a jego zaliczenie jest równoznaczne z pełnym prawem do wykonywania zawodu. Na ostatnim już etapie pozostaje wybór specjalizacji spośród kilkudziesięciu dostępnych, a czas odbycia jej trwa od 2 lat do 6, w zależności od wyboru konkretnej specjalizacji.

 

Skoro formalności już znamy, pozostaje pytanie: jakie cechy charakteru pomogą w byciu lekarzem? Niezaprzeczalnie trzeba być konsekwentnym i świadomym lat poświęceń, wyrzeczeń i ciągłej nauki. Dlatego przyszły lekarz musi być ciekawy, dociekliwy, cierpliwy i przy tym wytrwały i odporny na stres. Będzie miał on kontakt z ludźmi z różnych środowisk, dlatego wysoce rozwinięta komunikatywność i empatia niezwykle pomogą przyszłym medykom. Ponadto ważna jest zdolność do podejmowania szybkich decyzji, pracy pod presją czasu i w stresie oraz umiejętność  łączenia wątków i analityczne myślenie.

 

Podejmując decyzję o kształceniu się w kierunku medycznym, musisz mieć świadomość odpowiedzialności za życie innych. Lata wyrzeczeń idą jednak w parze z wdzięcznością i wypracowanym zaufaniem społecznym. Jednakże jest to zawód, który daje Ci gwarancje miejsca pracy na rynku, ponieważ więcej jest potrzebujących niż tych, którzy tę pomoc mogą zaoferować.

J.Karp