Uczelnie Medyczne w Polsce

Uczelnie Medyczne w Polsce

Osób zainteresowanych studiami medycznymi i pracą w branży medycznej w Polsce nie brakuje. Chyba nie ma bardziej pewnego zawodu, bo niezależnie od czasu i miejsca, zawsze będzie zapotrzebowanie na specjalistów danej dziedziny lekarskiej, ratowników, pielęgniarzy czy położnych. Młodzi, mimo nieodłącznego strachu, coraz chętniej decydują się na podjęcie studiów w tym zakresie. Wybór wbrew pozorom nie jest duży, ponieważ w Polsce mamy 9 uczelni medycznych. Które z nich wypadają najlepiej?

Z pomocą, a raczej podpowiedzią dla tegorocznych maturzystów, przychodzi miesięcznik „Perspektywy” i jego coroczny ranking najlepszych uczelni medycznych w Polsce, stworzony na podstawie takich kryteriów jak: prestiż, potencjał, absolwenci na rynku pracy,  umiędzynarodowienie, warunki kształcenia i efektywność. Działają one w największych miastach takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Białystok i Katowice.

Warto też wiedzieć, że na pojedynczych, tych większych uniwersytetach medycznych działają kolegia medyczne, czyli prestiżowe, docenione placówki nauczania medycznego. Najpopularniejsze z nich to Collegium UJ i Collegium Medicum UMK. Działają one również na uniwersytetach w Kielcach, w Olsztynie czy w Zielonej Górze.

 

Według „Perspektyw” wygląda to następująco:

1.      Gdański Uniwersytet Medyczny .

2.      Warszawski Uniwersytet Medyczny .

3.      Uniwersytet Medyczny w Łodzi .

4.      Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie .

5.      Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

6.      Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

7.      Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

8.      Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9.      Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Trzeba brać poprawkę na to, że każdy kierunek z osobna będzie inaczej odbierany i oceniany na różnych uniwersytetach. Ten ranking powstał w oparciu o całokształt uczelni medycznych.

Przed podjęciem decyzji o studiach medycznych i co za tymi idzie – latach ciężkiej pracy, warto zapoznać się z ofertą uczelni, warunkami kształcenia, wyjazdami zagranicznymi, stażami i możliwościami rozwoju, ponieważ każdy Uniwersytet Medyczny może mieć, mimo tego samego celu, odmienne podejście i zasady.

J.Karp